B051935055科尼乐齿轮件采购中标公告

  • 发布日期:2019-04-16
  • 采购类别:(P01)锻件毛坯
  • 采购组织:大连华锐重工集团股份有限公司通用减速机厂

     大连华锐重工集团股份有限公司通用减速机厂就B051935055科尼乐齿轮件在电子采购平台进行了网上电子招标,现已完成评标工作,特此公告。 
      具体中标事宜,请登录系统后查询。

                                                                                                      2019年04月16日 附件: