1.5MW齿轮箱维修及置换安装辅材采购中标公告

  • 发布日期:2019-04-16
  • 采购类别:(J01)标准紧固件
  • 采购组织:大连大重风电技术服务有限公司

     大连大重风电技术服务有限公司就1.5MW齿轮箱维修及置换安装辅材在电子采购平台进行了网上电子招标,现已完成评标工作,特此公告。 
      具体中标事宜,请登录系统后查询。

                                                                                                      2019年04月16日 附件: